Recenzje

Witold Podgórski fa emergere forme, volumi e figure nell'indefinito sfondo vibrante e luminoso di colore, tra spatolate potenti e segni pittorici veementi. Nel vortice della danza tutto e attratto, fino alla fusione totale dell'ambiente, mentre nel contrasto croomatico di bianchi, rossi, gialli si sprigiona l'energia e il dinamismo di un linguaggio artistico modernissimo e ritmato. II suo dipingere e come un regalo allu'uomo, un omaggio alla natura e alla realta, perche nelle sue opere si trova la grande energia creativa e spiritale dell'autore, offerta a chi osserva con serena naturalezza.

Mediolan 2012, Elisa Bergamino Giornalista - Critico "Italia Arte"


Malarstwo wielkich ekspresji, bogate w rysunek, zmiany kolorów i czyste światło.
Z mistrzowską harmonią Witold Podgorski dodaje kolory ciepłe i chłodne, zgodnie z prawdziwą
i niepowtarzalną oryginalnością, które są odzwierciedleniem jego najgłębszych uczuć.
Rzym, maj 2011 Krytyk sztuki Prof. Mario Nicosia

Dott. Prof. Emanuela Catalano,: Wykładowca historii sztuki
- krytyk sztuki - Florencja - Italia


Witold Podgórski Piórko i tusz oraz malarstwo, realizowane bezpośrednio farbami olejnymi, bez pomocy szkicu. To właśnie nadaje niesamowitej miękkości obrazom, które łagodnie wyłaniają się przed naszymi oczami. Ślad pędzla, który jest kolorem, któremu nadano formę linii, owija się wokół siebie, podążając za ruchem dłoni, wyginając się w łuki i zwiększając swą wyrazistość.
Artysta wielokrotnie powraca do tworzonych kształtów, wzmacniając ślad pędzla, pogrubiając go lub tłumiąc jego siłę, co daje wrażenie zadrapań na płótnie. Kolorowa linia delikatnie nakreśla postać ludzką, która wydaje się zmierzać w naszym kierunku, z jakiejś niknącej otchłani,
z opadających mgieł, z głębi rodem z obrazów flamandzkiego renesansu.
Ślad kolorowy i bardzo ekspresyjny, który wypływa na powierzchnię i znika, ucieleśniając fizyczność tak delikatną i eteryczną że aż zapiera dech ze strachu że moglibyśmy ją uszkodzić naszym oddechem. Lekkość pędzla pozwala Witoldowi Podgórskiemu na pokazanie, w sposób bezsporny i wymowny, świata ludzi, w którym dominują uczucia łagodne i melancholijne, wywoływane przez dalekie echa, odzywające się w głębi naszych serc i dusz oraz w pamięci indywidualnej każdego z nas.
Pojawiające się instrumenty muzyczne wskazują harmonię ruchu akcentowanego jedynie przez postaci, znajdujące się na obrazach. Łagodny ekspresjonizm, który tworzy postaci i ich otoczenie, oraz obecne w obrazach światło dodają całości jeszcze większej miękkości, podnosząc wartość ekspresjonizmu niemieckiego, który niewątpliwie leży u podstaw początków twórczości tego malarza.
Nieliczne, dopracowane szczegóły odnoszące się do aktualnego, codziennego życia, wydają się funkcjonować bez istnienia konkretnej przestrzeni i czasu, zatopione w codzienności zawieszonej geograficznie w jakiejś bliżej nieokreślonej, północno- wschodniej przestrzeni.
Przed naszymi oczami, za pomocą kilku linii, ukazuje się „ból życia” który łączy cywilizację zachodnią, zjednoczoną dyskomfortem egzystencjalnym, powoli dotykającym również inne narody europejskie.
Łagodność i lekkość fascynują w tych obrazach, a są one jeszcze bardziej wyraziste we freskach, gdzie delikatność prawie niknących linii oraz wytłumienie kolorów wywołują atmosferę wzbudzającą wzruszenie widza, który odnajduje w nich ślady swych pradawnych przodków.
Florencja, 6 grudnia 2009 Emanuela Catalano

Obrazy Witolda Podgórskiego roztaczają niepowtarzalną aurę radości i optymizmu, angażując odbiorcę i nie pozostawiając go obojętnym. Wypowiedź artysty poprzez kreskę, kolor, fakturę jest bardzo charakterystyczna, indywidualna. Jest malarzem wszechstronnym, dla każdego swojego nowego cyklu szuka innych tematów, form, zachowując jednocześnie swój jakże charakterystyczny styl. Obrazy Witolda Podgórskiego wielokrotnie są wystawiane na aukcjach w Rempexie.
Marek Lengiewicz,
Prezez Domu Aukcyjnego Rempex, Warszawa

Witold Podgórski kształtuje w swoich obrazach elementy ikonograficzne, figury, tematy, kolory oraz symbole; te podchwytując łączy w duże koncepcje malarskie. W lirycznie ekspresyjnej abstrakcji powstają obrazy o masywnej wymowie dzieła. Z tego punktu widzenia artysta wyznacza wysoką rangę dowolnej konfiguracji.

Kształtowanie kolorów jest w zasadzie następstwem struktury graficznej. W ten sposób postaje dzieło malarskie o dużej tematycznej rozległości i figuratywnej różnorodności.
Prof. Klaus Düwal

Wrażliwość Ensora i przenikliwość Breugla – to dwie cechy, które zawsze zwracają moją uwagę w twórczości malarskiej Witolda Podgórskiego. Uwaga artysty, jakby przekornie nazywającego siebie abstrakcjonistą, skierowana jest ku człowiekowi. Człowiek jest najwrażliwszym bohaterem obrazów, zaś malarskie instrumentarium w pełni służy opiewaniu emocji owego bohatera poprzez wyrafinowany kolor, ekspresyjny dukt pędzla. Z płócien emanują ciepłe barwy.
Wobec malowanych postaci i obiektów artysta wyraża bardzo emocjonalny i osobisty stosunek. Brak tu surowości i sterylności tak charakterystycznej dla wielu współczesnych twórców starających się fotograficznie, rzekomo obiektywnie opowiedzieć o świecie.
Witold Podgórski zdaje się swoim malarstwem zaświadczać, na przekór współczesnym trendom,
a zgodnie z antyczną filozofią iż nie ma prawdy absolutnej, istnieją tylko prawdy subiektywne
i oto artysta, Witold Podgórski stoi na straży swojej własnej subiektywnej prawdy – Bon courage!
Katarzyna Napiórkowska
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa

Od kiedy poznałem malarstwo Witolda Podgórskiego tj. od lat dziewie dziesiątych, ciągle pozostaje pod głębokim wrażeniem jego temperamentu twórczego. Rozmach, dynamika, ekspresjonistyczna forma całość, w twórczości widzimy tylko samo dążenie do konkretu. Artysta tworząc swoje dynamiczne kompozycje, gdzie grubo kładziona farba zostawia ślad gestu, ciągłe myśli o konkretnej sytuacji, którą dodatkowo podkreśla tytułami.
Z pogranicza snu i jawy, baśni, historii i ukradkiem obserwowanej rzeczywistości wywodzą się obrazy Witolda Podgórskiego. Napełniony poezją, muzyką, tańcem i niejednokrotnie prowokowany feng shui, zafascynowany podobieństwem skojarzeń, tworzy pędzlem własną improwizację otoczenia, osobisty świat. Niemałą rolę w obrazach artysty odgrywają różne postacie, które stanowią symbol życia: urody, stagnacji i rozkwitu, przemijania i piękna, grzechu i prawdy. Uważa, iż pozostając w jednej formie przez długie lata stoimy dotykając jedynie treści. Jeśli do końca, ujawniając postęp i zaliczony, odmierzony twórczo czas. Zycie Pana Witolda Podgórskiego przyniosło sporo zmian, falowań twórczych, dlatego prace jego dzielą się na różne etapy. Oglądając prace sprzed lat i dziś dostrzegam wzloty i upadki, radości i załamania, wszystko to, czym wypełnione jest nasze życie, a „życie to sztuka, sztuka to życie”.
Teresa Pomykała
Galeria Sztuki TAB, Warszawa

W Malarstwie Witolda Podgórskiego kolor jest głównym elementem wyrazu. W jego twórczości wybucha eksplozja barwy, która nie jest jedynie przekazem struktur zaobserwowanych przez artystę, w jego malarstwie farba tworzy żywiołową materię.
Witold Podgórski posiadł umiejętność odkrywania tego, co pozornie jest oczywiste. Maluje pejzaże takimi, jakimi się je widzi. Tyle, że w jego obrazach nie są to płaskie, codzienne widoki,
w jego obrazach świat nabrzmiewa energią, proste i zwyczajne formy nabierają wigoru.
Obrazy często są zauważane i kupowane przez kolekcjonerów sztuki współczesnej do prostych wnętrz, najczęściej biur i instytucji.
Barbara Glaza,
Galeria Glaza, Gdańsk